POLE POSITION LIGA PREDVIĐANJA 2021

11

Hungarian Grand Prix, 01. Avgust 2021.

KRAJ LP: 31.07.2021. u 14:30h

             

Entry for LP 2021
Clock Error – Read the FAQ more more information
Race:
Fastest Lap
Pole
Position 1
Position 2
Position 3

You must be logged in

PRAVILA

Pravo učešća u Ligi Predviđanja imaju svi registrovani članovi.

U svim predviđanjima se koristi prezime i ime vozača.

Predviđanje za svaku trku se zatvara pola sata pre početka kvalifikacija.


Sistem bodovanja:

U Ligi Predviđanja se boduju: pol pozicija, najbrži krug i pozicije prva tri vozača.


Pol pozicija:
Boduje se samo tačno pogođen vozač koji startuje sa pol pozicije i to sa 25 poena.

Najbrži krug:
Boduje se samo tačno pogođen vozač koji je postavio najbrži krug i to sa 10 poena.

Prva tri vozača:
Boduje se tačno pogođena pozicije za prva tri vozača i to sa po 25 poena. Međutim, ako bilo koji od tri vozača koje ste naveli završi na nekoj drugoj poziciji, dobijate onoliko bodova koliko se dobija za broj promešenih pozicija. Bodovi su raspoređeni po sistemu 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 , tako da ako pogodite tačnu poziciju dobijate 25 poena, međutim ako promašte poziciju za 4 mesta dobijate 10 poena.

vodoravno: vozačeva pozicija ostvarena na trci
uspravno: vozačeva pozicija koju je naveo učesnik Lige Predviđanja

 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
1.25181512108642100
2.182518151210864210
3.1518251815121086421

Bonus poeni:

Za tačno pogođene dve pozicije dobijate dodatnih 10 poena

Za sve tačno pogođene pozicije dobijate dodatnih 20 poena